ULTIMATE LIFT

התחדשות אינסופית של לבלוב הנעורים הקורן. העור נראה מוצק יותר ועמיד יותר לסימני ההזדקנות העתידיים. למראה מורם יותר ופחות מחורץ.

    Top